Ανακοινώσεις 2019 - 20

27-5-2020. Εξαιρετικά επείγον!!!

Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Δελτίο Τύπου: Παράταση αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Α΄ Γυμνασίου στο ΜΣΣ.

ΔΙαβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και το σχετικό δελτίο τύπου-αίτηση  του ΜΣΣ.

Παρακολουθείστε το ενημερωτικό βίντεο από τη Διευθύντρια του Σχολείου.

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για τις "μουσικές στο ΜΣΣ".

27-4-2020. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην A΄ τάξη Γυμνασίου του ΜΣΣ

Διαβάστε αναλυτικές οδηγίες εδώ.

7-5-2020. Αιτήσεις Πανελαδικών

Αγαπητοί γονείς,

σας γνωστοποιούμε τα παρκάτω που μόλις ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ. Παρακαλώ να ενημερώσετε τους/τις υποψηφίους:

Οι υποψήφιοι  (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για τα ΑΕΙ πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να επιβεβαιώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση-Δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η προθεσμία για τη  διαδικασία αυτή ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας από την Πέμπτη 7-5-2020 ως και την Πέμπτη 14-5-2020, ξεκινώντας με τους αποφοίτους.

Σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση (ΑΔ) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Η ΑΔ  απεστάλη (μέχρι τις 9 Απριλίου) από τους υποψηφίους και ήδη έχει καταχωριστεί ηλεκτρονικά από τα Λύκεια. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Αν οι υποψήφιοι, παρότι κληθούν από τους (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων, δεν προσέλθουν, τότε η ΑΔ που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα ληφθεί υπόψη.

2. Στις περιπτώσεις που υποψήφιος με την ΑΔ συμπλήρωσε και την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στην ανωτέρω διαδικασία τελικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της ΑΔ και της ΑΔ για τα τρία (3) μουσικά Τμήματα.

3. Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη)/διαβατήριο (ελληνικό ή ξένο)  ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία, η διόρθωση θα γίνει άμεσα από τη σχολική μονάδα.

4. Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

5. Αν πρόκειται για υποψήφιο/α που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Λυκείων, τότε η Αίτηση–Δήλωση μπορεί να συνοδεύεται από επιπλέον δικαιολογητικά που θα ζητήσει το Εσπερινό Λύκειο.

6. Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα σχετικά δικαιολογητικά, που είχαν ήδη στείλει με e-mail.

7. Όλη η ανωτέρω διαδικασία επιβεβαίωσης της ΑΔ που ήδη έχει αποσταλεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια, κρίνεται φέτος αναγκαία, λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού, ώστε να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των υποψηφίων και των επιλογών τους.

Η Δ/ντρια

Σκέμπερη Ευαγγελία

7-5-2020. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού

hands

Διαβάστε τη σχετική ενημέρωση, τις γενικές οδηγίες, και αυτές για το σχολείο και την υγιεινή των χεριών.

27-4-2020. Γνώρισε το ΜΣΣ

Δείτε το σχετικό τεύχος.

31-3-2020. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΜΣΣ

Διαβάστε τις οδηγίες

27-3-2020. Διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ

Για οδηγίες πιέστε εδώ.

26-3-2020. Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κατεβάστε το αρχείο οδηγιών.

23-3-2020. Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Διαβάστε το σχετικό αρχείο.

19-3-2020. Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002

Ενημερωθείτε από τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου.

17-3-2020. Διαβίβαση Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

14-3-2020. Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

Δείτε το σχετκό έγγραφο.

6-3-2020. Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002 (κλάση 2023)

Δείτε το πρόγραμμα και τις σχετικές οδηγίες.

5-3-2020. Κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα των Αρρένων που γεννήθηκαν το 2004 (κλάση 2025)

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

4-3-2020. ΕΠIΤYΧΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ EYROSCOLA

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του  ΜΣΣ συγχαίρουμε θερμά τον  μαθητή του Σχολείου μας Τζεβελέκο Βασίλειο του Ιωάννη, Γ΄Λυκειακής Τάξης  ο οποίος διακρίθηκε στο Διαγωνισμό του Προγράμματος Euroscola για το σχολικό έτος 2019-20. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας και επιτυχόντες στο διαγωνισμό είναι 24 μαθητές.

 Ο μαθητής μας θα μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 5 Μαρτίου 2020, για να συμμετάσχει με άλλους μαθητές από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ημερίδα, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την αποστολή των επιτυχόντων μαθητών θα συνοδεύσει η διευθύντρια του σχολείου μας, φιλόλογος, Σκέμπερη Ευαγγελία.

 Η Διευθύντρια του Μουσικού Σερρών

 Σκέμπερη Ευαγγελία

19-2-2020. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του ΜΣΣ διοργανώνουν την καθιερωμένη «κοπή βασιλόπιτας» της Α΄ Γυμνασίου και προσκαλούν τους γονείς των νέων μαθητών μας στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 19-2-2020, στο χώρο του σχολείου. Οι γονείς και οι φίλοι των μικρών μαθητών θα απολαύσουν τις μουσικές, θεατρικές και χορευτικές δεξιότητές τους. Θα υπάρχει μπουφές με καφέ και άλλα εδέσματα.

Έναρξη 18:00

Γυμναστήριο  ΜΣΣ

 

8-10-2019. Ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων του ΜΣΣ

Για να δείτε το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων ακολουθείστε το σύνδεσμο Σχολική Κοινότητα --> Γονείς, για να το κατεβάσετε πιέστε εδώ.

12-9-2019. Κατατακτήριες εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων μαθητών

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου

6-9-2019. Πρώτη μέρα στο ΜΣΣ

Ο αγιασμός της νέας σχολικής χρονιάς του ΜΣΣ θα γίνει την Τετάρτη, 11-9-19 και ώρα 9:30. Τα λεωφορεία θα περάσουν από τις στάσεις το πρωί, σύμφωνα με τα περσινά ωράρια. Θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 11:00. Το αστικό μετά την πλατεία Δήμητρας (Συνεταιριστική Τράπεζα) αντί για τον Άγ. Αντώνιο θα περνάει από το "καπηλειό του Κωστή" λόγω έργων οδοποιίας. Την ίδια μέρα θα μοιραστούν βιβλία στους μαθητές. Αυτοί της Α' Γ/σίου θα ενημερωθούν για τις στάσεις μετά τον Αγιασμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας...

  • 1ο χλμ. Σερρών - Νεοχωρίου ΤΚ: 62124 Σέρρες

  • 23210-35353

  • 23210-35820

  • mail@gym-mous-serron.ser.sch.gr

Εγγραφή στο Newsletter

© 2004 - 2020 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35