Παγκόσμια μέρα μουσικής

Για την παγκόσμια μέρα μουσικής, 21-6-2009