Σαπωνοποίηση

Στο σχολικό χημικό εργαστήριο έγινε παρασκευή σαπουνιών για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα. Παρασκευάστηκαν 180 σαπούνια που δόθηκαν στο σχολείο προς χρήση. Την παρασκευή πραγματοποίησαν τα 3 τμήματα της Β΄Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας.

Η δράση είχε ως στόχους να ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της Χημείας και να καταδείξει τη χρησιμότητα των γνώσεων της Χημείας στην καθημερινή ζωή.

Οι μαθητές διερεύνησαν εμπειρικά το πώς το είδος του ελαίου και η διαδικασία παρασκευής επηρεάζει τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Δηλαδή την απορρυπαντική δράση του σάπωνα, τον αφρισμό του και την υφή του . Επίσης μέτρησαν το phτου σάπωνα πριν και μετά την « ωρίμανσή» του.

Από τη δράση αυτή προέκυψαν δύο ενδιαφέροντα και απροσδόκητα αποτελέσματα:

  • μερικοί μαθητές ανέπτυξαν και συζήτησαν μελλοντικές ιδέες επιχειρηματικότητας,
  • εκφράστηκε με έντονη αδημονία το ενδιαφέρον των μαθητών μικρότερων τάξεων για την παρασκευή σαπώνων.

Συμφωνήθηκε λοιπόν η δράση αυτή να γίνεται κάθε χρόνο στο σχολείο.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Βουδούρης Γεώργιος, ΠΕ 04/01 Υποδιευθυντής, Αθανασιάδου Βαρβάρα, ΠΕ 04/02 Καθηγήτρια.