Νεοελληνική Γλώσσα

Από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Ιανουάριο 2013 το γ2΄γυμνασίου συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΕΣΠΑ) για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των υπολογιστών, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε ΑΠΣ, ΔΕΠΣ και Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Έτσι οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, εξοικειώθηκαν με νέες πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού. Δηλαδή χρησιμοποίησαν τους υπολογιστές ως περιβάλλον άντλησης πληροφοριών, εργασίας, επικοινωνίας, παρουσίασης, δημιουργικής έκφρασης. Συγκεκριμένα εξασκήθηκαν στην κριτική αναζήτηση και επεξεργασία ψηφιακών πηγών, στην παραγωγή και συμπαραγωγή κειμένων (κλασικών και πολυτροπικών), στην ψηφιακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησής τους στο Διαδίκτυο, στη δημιουργία αφίσας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, κατόπιν επιλογής, 76 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χριστίνα Σωτηροπούλου, φιλόλογος