Πείραμα του Ερατοσθένη

Στις 21/3/2016, της εαρινής ισημερίας, οι μαθητές του Β1 Λυκείου, συνοδευόμενοι από τον κ. Πραγκαλούδη Ε., μαθηματικό του Σχολείου μας, συμμετείχαν στην δράση του ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ για τον υπολογισμό της ακτίνας της γης, με τον τρόπο του αρχαίου έλληνα μαθηματικού Ερατοσθένη. Δείτε το σχετικό αρχείο.