Σαπωνοποίηση (συνέχεια)

Στο χημικό εργαστήριο του ΜΣΣ συνεχίστηκε και φέτος η δράση της σαπωνοποίησης με μεγάλη επιτυχία.

Υπεύθυνη προγράμματος: Αθανασιάδου Βαρβάρα, ΠΕ 04/02, Υποδιευθύντρια.