Μαθητική κοινότητα

 Για το έτος 2012-13 στο σχολείο μας φοιτούν συνολικά 355 μαθητές, προερχόμενοι απ' όλο το νομό Σερρών, εκ των οποίων 202 στο Γυμνάσιο και 153 στο Λύκειο. Όλες οι τάξεις χωρίζονται σε τρία τμήματα. Δείτε τη σύνθεση του Γυμνασίου και Λυκείου

Παρακάτω, οι φωτογραφίες ανά τμήμα 

Υποκατηγορίες