Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Από τη Διεύθυνση του ΜΣΣ ανακοινώνεται ότι όλοι οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση των μαθητών από το Σύλλογο Καθηγητών ως εξής:

Το μήνα Νοέμβριο κάθε Δευτέρα  από 11.15΄-12.15΄.

Το Δεκέμβριο κάθε Τρίτη από 11.15΄-12.15΄.

Τον Ιανουάριο κάθε Τρίτη από 11.15΄-12.15΄.

Το Φεβρουάριο κάθε Τετάρτη από 11.15΄-12.15΄.

Το Μάρτιο κάθε Παρασκευή από 11.15΄-12.15΄.

Τον Απρίλιο κάθε Πέμπτη από 11.15΄-12.15΄.

Το Μάιο κάθε Πέμπτη από 11.15΄-12.15΄.