Απόφοιτοι 2013

"Ω νεότητα

 Πληρωμή του ήλιου

 Αιμάτινη στιγμή

 Που αχρηστεύει το θάνατο"

 Οδυσσέας Ελύτης, Προσανατολισμοί