Εκπαιδευτικό Υλικό

Ο συνάδελφος κ. Στράτος Πραγκαλούδης (ΠΕ03, Μαθηματικός) προτείνει για την γ' Γυμνασίου 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ και Google Earth