28η Οκτωβρίου 2011

Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στο Μ.Σ.Σερρών