25 Μαρτίου 2012

Από τη γιορτή του Μ.Σ. Σερρών για την 25η Μαρτίου