Συναυλία Καθηγητών

Στις 19-1-2012 οι καθηγητές του σχολείου μας έδωσαν μουσική συναυλία