Εκδρομή στην Κων/πολη 2012

Από την εκδρομή της  Γ΄Λυκείου στην Πόλη

 1. Παναγία Μπαλουκλιώτισσα

2. Μονή της Χώρας 3. Παναγία Βλαχερνών  4. Πατριαρχείο