Νεοελληνική Γλώσσα

Από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Ιανουάριο 2013 το γ2΄γυμνασίου συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΕΣΠΑ) για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των υπολογιστών, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε ΑΠΣ, ΔΕΠΣ και Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Έτσι οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, εξοικειώθηκαν με νέες πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού. Δηλαδή χρησιμοποίησαν τους υπολογιστές ως περιβάλλον άντλησης πληροφοριών, εργασίας, επικοινωνίας, παρουσίασης, δημιουργικής έκφρασης. Συγκεκριμένα εξασκήθηκαν στην κριτική αναζήτηση και επεξεργασία ψηφιακών πηγών, στην παραγωγή και συμπαραγωγή κειμένων (κλασικών και πολυτροπικών), στην ψηφιακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησής τους στο Διαδίκτυο, στη δημιουργία αφίσας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, κατόπιν επιλογής, 76 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χριστίνα Σωτηροπούλου, φιλόλογος

Γιορτές

Μια βιωματική προσέγγιση της Ιστορίας αξιοποιώντας τις σχολικές γιορτές

25η Μαρτίου 1821 (Μάρτιος 2011)

28η Οκτωβρίου 1940 (Οκτώβριος 2012)

Όλοι οι μαθητές, και των τριών τμημάτων της γ΄ γυμνασίου, επειδή διδάσκονται στο μάθημα της Ιστορίας την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμμετέχουν στη γιορτή. Έχοντας προσεγγίσει στο μάθημα τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου, αναδεικνύουν οι ίδιοι το κεντρικό θέμα της γιορτής καθώς και τα επιμέρους θέματα. Συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή των κειμένων που θα παρουσιαστούν, της μουσικής καθώς και στον τρόπο παρουσίασής τους. Κριτήριο της συμμετοχής δεν είναι η σχολική επίδοση, η σκηνική παρουσία, η σωστή εκφορά του λόγου, αλλά η επιθυμία του παιδιού για συμμετοχή. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες συντονίζουν τις ομάδες που δημιουργούνται, καθοδηγούν, εμψυχώνουν χρησιμοποιώντας τεχνικές του Θεάτρου στην Εκπαίδευση.

Επειδή η περίοδος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δε διδάσκεται σε καμία τάξη, για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές ενός τμήματος της γ΄ γυμνασίου ανέλαβαν τη διερεύνηση του ιστορικού πλαισίου της περιόδου. Χρησιμοποιήθηκαν το Διαδίκτυο και σχολικά βιβλία ως πηγή άντλησης πληροφοριών. Στη συνέχεια αυτοί οι μαθητές πληροφόρησαν τους υπόλοιπους για τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου ώστε να γνωρίζουν τι γιορτάζουμε αυτή τη μέρα.

Υπεύθυνες: Ελένη Ιωαννίδου, Χριστίνα Σωτηροπούλου , φιλόλογοι

Πολυτεχνείο

Μια εναλλακτική πρόταση σχολικής γιορτής

1. Περίληψη

Πρόκειται για μία διαφορετική σχολική γιορτή , που δημιουργήθηκε βιωματικά και αυθόρμητα, συντονίζοντας για ένα διάστημα τα γνωστικά αντικείμενα ,τις μεθόδους και τους στόχους διδασκαλίας επιμέρους μαθημάτων της Γ Λυκείου, δίνοντας μια διαφορετική, δημιουργική πνοή στο βαρύ κλίμα της χρησιμοθηρικής εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα: Πολυτεχνείο