Ο Γ. Ανδρέου στο ΜΣΣ

Από την επίσκεψη του σερραίου καλλιτέχνη Γ. Ανδρέου στο σχολείο μας την 1η Απρίλη 2013