Τα παιδία παίζει...

(ή όταν η γιορτινή διάθεση συνδυάζεται με Γλώσσα και Χημεία, τα παιδιά μεγαλουργούν)

Δείτε το βίντεο Χημείας του Α3 Λυκείου του ΜΣΣ