Σαπωνοποίηση (συνέχεια)

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 15:07

Στο χημικό εργαστήριο του ΜΣΣ συνεχίστηκε και φέτος η δράση της σαπωνοποίησης με μεγάλη επιτυχία.

Υπεύθυνη προγράμματος: Αθανασιάδου Βαρβάρα, ΠΕ 04/02, Υποδιευθύντρια.