Πείραμα του Ερατοσθένη

Στις 21/3/2016, της εαρινής ισημερίας, οι μαθητές του Β1 Λυκείου, συνοδευόμενοι από τον κ. Πραγκαλούδη Ε., μαθηματικό του Σχολείου μας, συμμετείχαν στην δράση του ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ για τον υπολογισμό της ακτίνας της γης, με τον τρόπο του αρχαίου έλληνα μαθηματικού Ερατοσθένη. Δείτε το σχετικό αρχείο.

Μαθητές του ΕΕΕΕΚ στο ΜΣΣ

Από την επίσκεψη των μαθητών του ΕΕΕΕΚ στο ΜΣΣ στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας " Ειμαι συνάνθρωπος" που υλοποιείται από τους μαθητές  των γ2,γ3 γυμ/σίου με συντονίστριες τις καθηγήτριες Αντ. Θεοχαρίδου και Αλ. Τσαρδάκη.

Σαπωνοποίηση (συνέχεια)

Στο χημικό εργαστήριο του ΜΣΣ συνεχίστηκε και φέτος η δράση της σαπωνοποίησης με μεγάλη επιτυχία.

Υπεύθυνη προγράμματος: Αθανασιάδου Βαρβάρα, ΠΕ 04/02, Υποδιευθύντρια.