Ανακοινώσεις 2015 - 16

2-6-2016. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Α’ Γ/σίου θα λάβουν χώρα στις 16 και 17 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο ΜΣΣ στις 16 Ιουνίου και ώρα 8:30 πμ. Στις 9:00 π.μ. θα ξεκινήσει η ομαδική διαδικασία της γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι Ομάδες Προφορικής Εξέτασης και η ακριβής ώρα προσέλευσης των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των εξετάσεων, το απόγευμα της 17ης Ιουνίου.

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοινώσεις 2015 - 16