Ανακοινώσεις 2017 - 18

26-3-2017. Συναυλία με το Μουσικό Σχολείο Βόλου

 Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

14-3-2018. Ενημέρωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα των Αρρένων που γεννήθηκαν το 2002 (κλάση 2023)

13-3-2018. Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοινώσεις 2017 - 18

Ανακοινώσεις 2016 - 17

20-6-2017.  Εξέταση στα ειδικά μαθήματα. Δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα και το σχετικό Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοινώσεις 2016 - 17